Инсектицид Волиам

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
200 мл
Активно вещество:
200 г/л
хлорантранилипрол
Формулация:
Суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба:
Непрофесионална