Инсектицид Форс Ево

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
10 кг
Активно вещество:
5 г/кг
тефлутрин
(10:44)
азот и фосфор
3%
Mn
2%
Zn
Формулация:
Гранули (ГР)
Категория на употреба:
Втора професионална