Интело F1: семена главесто зеле

С отличен срок на вегетация
Култура:
Зеле
Период на производство:
Основно