Пруктор CEMES F1: семена зеле

Хибрид с цитоплазмена мъжка стерилност (CMS)
Култура:
Зеле
Период на производство:
Основно