Стъпки за успешно и високодобивно производство на царевица

Първата стъпка е правилният избор на царевичните хибриди, които най-добре отговарят на условията във вашата ферма – можете да изберете от богатото портфолио на Syngenta – разнообразие от високодобивни хибриди в различните ФАО групи. Втората стъпка е качествената сеитба в оптимални условия:

1. Избор на подходящо поле (почви) за отглеждане на царевица.

• Необходимо е почвата да е добре структурирана и с балансирано наличие на хранителни вещества.

• За разлика от слънчогледа, тук е възможно монокултурно отглеждане, но е необходимо да се обърне внимание на болестите (Fusarium) и плевелите, които биха увеличили плътността си при този тип на сеитбооборот.

– Добри предшественици за царевица са пшеница и ечемик.

– Неподходящ е овес.

– Лоши предшественици са слънчоглед и сорго.

2. Време на сеитба

• Царевицата е топлолюбива култура.

• Растението покълва при температура. на почвата около 8 – 10°С. По-ниските температури забавят този процес. Оптималният температурен режим е важен за пълното и дружно поникване.

3. Дълбочина на сеитба

• Между 6 – 8 см.

• За тежки и глинести почви – дълбочината се намалява до около 4 – 6 см.

4. Прецизност на сеитбата

• Използване на точни и прецизни сеялки за окопни култури.

• Спазване на препоръчителната гъстота – зависи основно от ранозрелостта на хибрида.

• Почвената структура и обработка.

• Условия за напояване и други.

5. Посевна норма

• Тя зависи основно от зрелостта на хибрида, кълняемостта на семената, запасеността на почвата с влага по време на сеитбата, технологията на отглеждане – поливни или неполивни условия, прецизността на сеялката за окопни култури, качеството на почвената обработка и др.

6. Третиране на семената

  • Третирайте семената само с разрешени за определената цел препарати за растителна защита!

• Използвайте само професионално оборудване за третирането – в противен случай има риск от загуба на ефекта от продукта, третиран от производителя на хибрида царевица.

7. Правилен избор на почвен инсектицид

Най-значимите почвени неприятели в царевицата са Телените червеи и Диабротиката. Диабротика вреди както в ларвен стадий, така и като възрастно. Мерките за контрол са агротехнически мероприятия и спазване на добри практики, както и химичен контрол.

Поради сериозността на щетите от ларвите на неприятеля, борбата трябва да бъде изведена още по време на сеитбата. Синджента има две решения за отличен контрол на Диабротика, Телени червеи и други почвени неприятели:

ФОРС® 1,5 Г ни дава надеждна защита благодарение на тефлутрин. Тефлуртин работи по два начина: 1-во чрез контактно действие и 2-ро чрез допълнителен ефект от газовата фаза, която образува предпазен балон около корените на растенията.

ФОРС ЕВО® е иновативно решение от семейството на ФОРС. Той е трикомпонентен продукт на база тефлутрин, с вградени в гранулата азот и фосфор в съотношение 10:44, и Mn и Zn. ФОРС ЕВО®  контролира почвените неприятели и едновременно с това осигурява вигор ефект на културата.

8. Избор на най-подходящият почвен или ранновегетационен хербицид

Почвеният хербицид е първият важен избор, когато говорим за борба с плевелите. С цел надграждане на добивния потенциал и реализиране на върхови добиви, употребата на почвен хербицид е задължителна. Важно е той да е достатъчно ефективен спрямо плевелите и щадящ културата. Добре е хербицидът да има категорично действие, дълго последействие и висока селективност. Отличното съотношение цена – ефективност също е от голямо значение. В почвения и ранновегетационния сегмент Вие може да изберете между 3 продукта от портфолиото на Синджента – КАМИКС®ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД®и ДУАЛ ГОЛД®.