Иновацията A.I.R.™ на Синджента: Възможност да избереш своя програма за отглеждане на слънчоглед

Общи Новини

 

 

syngenta_air

 

Иновацията A.I.R.™  на Синджента  е най-новата практична технология от по-високо ниво, която променя отглеждането на слънчоглед в Европа.

 

Нуждата от повишаване на ефективността на отглеждане на слънчоглед и от успешен контрол на плевелите налага най-нови тенденции при културата. Новата система за производство на слънчоглед по отношение на толерантността на културата към хербициди - A.I.R.™ може да спомогне за постигането на още по-високи резултати чрез съчетание на нуждата от намаляване на първоначалните разходи, увеличаване на възвращаемост на инвестициите и устойчиво земеделие. Ефектът от частичен или неуспешен контрол на плевелите и синята китка при други системи за отглеждане може да варира от намаляване на добива и печалбите до това да бъде почти катастрофален за стопанствата в много неблагоприятни години. A.I.R.™ представлява еволюция при отглеждането на слънчоглед с това, че технологията дава на земеделските производители достъп до семена с по-висока стойност, като съчетава в себе си подобрени генетични характеристики на семената и оптимални решения за контрол на плевелите.

В ролята си на пазарен лидер в технологиите за слънчогледови семена и растениевъдството, Синджента осъзнава големите предизвикателства, с които се сблъскват земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед, като житните и широколистните плевели остават най-големите заплахи за реколтата и качеството, ако не са контролирани правилно. 

„Един от основните проблеми, с който се сблъскахме, са плевелите, тъй като земеделските производители нямат достатъчно гъвкавост в контрола на им след поникване, в допълнение има много малко налични хербициди в традиционните земеделски системи.“ твърди Жил Грий, Ръководител на развойната дейност на портфолиото за слънчоглед в Синджента Европа, Африка и Близкия изток. 

Тук характеристиката на семената A.I.R.™ изпъква като усъвършенствана система за отглеждане на слънчоглед, която да спомогне за посрещане на предизвикателствата от плевелите. Практичността на A.I.R.™ дава свободата да се предостави контрол на плевелите от широк спектър, като цели проблемните плевели и носи допълнително спокойствие. 

Произход. Уникална характеристика на семената

Слънчогледите A.I.R.™ съдържат генетична мутация, която се появява естествено  със способността да кодира специфичен протеин, който осигурява издържливост и широкоспектърна устойчивост на ALS/AHAS-инхибиращи хербициди, включително имидазолинони (имазамокс, имазапир) и сулфонилуреи (трибенурон-метил), две от най-ефективните решения за контрол на плевелите при слънчогледа. Тези хербициди не са достъпни за земеделските стопани, които отглеждат традиционни варианти, тъй като биха навредили на слънчогледа. Естествената мутация е идентифицирана като вариант на ген, открита първо в дива сродна популация на слънчоглед и е характеризирана, генотипизирана и успешно развита в търговски хибриди от Синджента.

Характеристиката на семената A.I.R.™, патентована в ЕС през 2015 – 2016 г., осигурява устойчивост на три водещи хербицида от важното хербицидно семейство на инхибиторите на ацетолактат синтаза (ALS).

A.I.R.™ слънчогледи. Добавяне на повече стойност за земеделските производители

„A.I.R.™ включва много допълнителни агрономически характеристики, които да помогнат на земеделските производители, включително устойчивост на суша, на болести, на мана, засилена устойчивост на синя китка и висок потенциал за реколта. Комбинацията от устойчивост към хербициди, генетика за добра реколта и други ползи в подкрепа на устойчиво земеделие я правят уникална и по-усъвършенствана.“ твърди Атила Ковач, Ръководител агрономия на слънчоглед в Синджента  Европа, Африка и Близкия изток. 

Синджента е уверена, че независимо от ситуацията, отглеждането на A.I.R.™ слънчогледи ще бъде печелившо за земеделските стопани и най-добрите агрономически показатели на семената ще помогнат да се осигури добро установяване на посевите и по-висок добив, с много допълнителни предимства за земеделските производители.

Гъвкаво управление на плевелитеA.I.R.™ позволява много ефективен широкоспектърен вътрешен контрол на плевелите в широк контролен прозорец след поникване с график на приложение от 2 – 8 истински листа. Наред с решенията преди поникване или други селективни варианти след поникване, тя осигурява контрол над почти всеки проблем с плевели и дава на земеделските стопани свободата да решат кой хербицид да използват и кога (или да си променят решението по средата на сезона), като осигуряват максимално повишаване на потенциала на посевите, при каквито и да е агрономически предизвикателства на полето. Практичната система A.I.R. ™ е комбинация от една технология за семена и два хербицида, която дава възможност на земеделските стопани да избират дали да използват едното или другото по време на сезона, за да посрещнат по-добре проблемите при възникването им и да планират управлението на плевелите в съответствие с тях. Изборът на хербицид е жизненоважен, тъй като всеки сезон на растеж е различен.

 

Справяне с плевели, трудни за контрол

A.I.R.™ помага на стопанствата в борбата със специфични проблеми, свързани с контрола на плевелите, като позволява надежден контрол над всички плевели в полето и с повече възможности за по-добър контрол над проблемните плевели с индивидуално приложение на трибенурон-метил или имазамокс. Основният проблем – широколистните плевели – в слънчогледа включват Бяла куча лобода (Chenopodium album), черно куче грозде (Solanum nigrum), видове щир (Amaranthus spp), поветица (Convolvulus arvensis), див синап (Sinapis arvensis), Бутрак (Xanthium strumarium) и паламида (Cirsium arvense), а проблемните житни плевели включват видове кощрява (Setaria spp.), кокоше просо (Echinochloa crus galli), Балур (Sorghum halepense) и кръвно просо (Digitaria sanguinalis.). 

Иновация за контрола над синята китка

A.I.R.™ също така осигурява така необходимото решение за синята китка, вредно паразитно растение, което се закрепва към корените на слънчогледа и причинява значителни загуби при реколтата. До момента ефективните варианти за борба със синя китка бяха два - достатъчно висок генетичен толеранс срещу съответната раса синя китка за Експрес™* толерантните хибриди или използване на Clearfield®** хибриди , които да се третират с хербициди съдържащи активното вещество имазамокс , който има химичен контрол върху синя китка без значение от расата. Всички тези варианти сега са предоставени от системата A.I.R.™   в една и съща генетика. 

Максимална сигурност на реколтата

Важен момент за пазарите за крайни потребители в индустрията, е че характеристиката A.I.R.™ няма „генетично съпротивление“ върху добива, като осигурява устойчивостта към хербициди без никакви неблагоприятни ефекти върху реколтата, масленото съдържание или аргономическите характеристики. Това осигурява повече стойност заради сигурна комбинация от генетични характеристики и висок капацитет за добив. Като такива, хибридите A.I.R.™ са сравними с всички традиционни варианти на слънчогледа, които не са устойчиви към хербициди, и предоставят стабилност на устойчивите резултати и високи реколти на полето. 

Оптимизиране на вложенията, докато опазваме околната среда

Като третират с хербициди, персонализирани за всяко поле, земеделските производители използват само необходимото, като по този начин получават най-добрия ефект от всяко третиране за контрол на плевелите и защитават инвестициите в култури като намаляват вложенията и осигуряват по-ниско екологично натоварване. Технологията A.I.R.™ е добра практика и за да се избегне риска от развиване на устойчивост на плевели и управление на самосевки слънчогледи в последващите сезони. 

Доказаното тестване и положителните отзиви от страна на производителите създават правилния подход за световен пазар

След интензивен период на полево тестване на ефективността в рамките на три сезона от 2020 – 2022 г., с над 500  изпитвания в практически производствени ситуации, хиляди изпитвания на малки парцели из цяла Европа и официални държавни изпитвания, първият хибрид A.I.R.™ беше успешно регистриран и вписан в списъка на ЕС през 2022 г.

„Това бележи началото на по-дълго пътуване за нас – с три A.I.R.™ хибрида, СИ Футура AR, СИ Ириса AR и СИ Корсика AR сега напълно регистрирани и много други, които са включени в процес на официални изпитвания всяка година, ние ще разширяваме портфолиото си.“, продължава Жил Грий, Ръководител на развойната дейност на портфолиото за слънчоглед в Синджента Европа, Африка и Близкия изток.

Земеделските стопани в пусковите държави България, Румъния, Унгария, Испания и Украйна вече виждат ясно предимствата в използването на A.I.R.™, според последната обрана връзка.

 „Когато избирате технология, важен аспект, който следва да бъде взет под внимание, е разликата в потенциала на добива в случаите на устойчиви към хербициди технологии“.

- Производител на слънчоглед, Централна и Западна Унгария

 „Бих започнал да купувам хербициди по-късно, като ще реша точния вид продукт за растителна защита според вида на плевелите в конкретния момент“.

- Производител на слънчоглед, Североизточна България

 „Харесва ми идеята за хибрид, който толерира двата класа хербициди, защото мога да реша кой хербицид да използвам така че да засегне повече плевели“.

- Производител на слънчоглед, 

 Североизточна България                                                                                       Проучване на Кинетек, 2023 г.

 

Готови за следващата вълна 

Докато успехът на слънчогледите A.I.R.™ се измерва в полетата този сезон от производителите, Синджента знае, че не е моментът да стои на едно място. Работи се по възможни последващи подобрения на технологията и компанията се гордее с факта, че продължава да прави иновации в слънчогледовите системи. Работейки рамо до рамо с партньорите си в земеделието, Синджента е решена да подобри технологиите на семената като част от създаването на по-добри и по-устойчиви решения за растениевъдство. Бъдещето на земеделието е вълнуващо и е чест да бъдем част от него, а също е и изключително важно да се борим с постоянно изменящия се климат, както и с другите рискове за земеделието.За Синджента 

Синджента е една от водещите световни компании в земедлския бранш. Нашата амбиция е да помогнем за изхранването на света, полагайки грижи за планетата. Синджента се стреми да подобри устойчивостта, качеството и безопасността на земеделието, чрез наука от световна класа и иновативни решения за културите. Нашите технологии дават възможност на милиони фермери по целия свят, да използват ограничените земеделски ресурси по по-добър начин. Синджента работи за промяна в начина на отглеждане на земеделските култури. 

 

 

Всички търговски марки на трети страни са напълно цитирани. 

*Експрес™ e търговски марки на FMC Corporation или филиали на компанията и се използва по лиценз от Syngenta 

**Clearfield® e запазена търговска марка на БАСФ

Всички права запазени. A.I.R.™ е търговска марка на Групата на Синджента.

*Площта на световните пазари на слънчоглед. Източник: Oilworld publication, 2023 г.