СИ Футура AR

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
A.I.R.™
Ранозрялост:
Средноранен хибрид
Хибрид:
Линолов