You are here

Афърм Опти

Афърм Опти

Last updated:
17.07.2019

Инсектицид

Афърм Опти

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕМОМЕНТ НА  ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН СРОК
Ябълки, круши, дюли, праскови, нектарини,сливи, череши и  ягодиЯбълков плодов червей, Източен плодов червей,  Листозавивачки, Кръгломиниращ  молец,  Ябълков пъстър миниращ молец,  Прасковен молец, Сливов плодов червей,  Петнистокрила мухаЯбълка, круша и дюля -200 г/дка  Праскови и нектарини –200 -225 кг/дка  Сливи - 250 г/дка Череши - 200 г/дка Ягоди - 150 г/дкаСлед оформянена плодоветедо тяхнотоузряване7 дни

ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА

• Иновативна “VISIQ” технология срещу неприятелите в овощните градини

• Уникален механизъм на действие спрямо масовите ларвициди, той блокира предаването на нервни импулси, като атакува хлоридните канали на нервната система

• Афърм Опти има силен ефект срещу всички представители от разред Lepidoptera без значение от възрастта и стадия на ларвите

• Силното му действие чрез контакт и поглъщане предотвратяват навлизането на ларвите в плодовете

• Благодарение на новата си формулация той се абсорбира още по-бързо вследствие на което не може да се отмие и се разпространява трансламинарно за по-оптимален контрол на вредителите

• VISIQ технологията предпазва активното вещество от УВ деградация

• Афърм Опти e основно решение за ниски остатъчни количества,което отговаря на изискванията на хранителните веригите и при износ на продукцията

• Основни предимства на новата формулация са удълженото последействието до 14 дни и редуциране цената на декара при овощните култури