Инсектицид Актелик

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
1 л
Активно вещество:
500 г/л
пиримифос-метил
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Първа професионална