Инсектицид Афърм

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
1 кг
Активно вещество:
9,5 г/кг
емамектин бензоат
Формулация:
Гранули, разтворими във вода (СГ)
Категория на употреба:
Втора професионална