Инсектицид Евур

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
1 л
Активно вещество:
240 г/л
тау-флувалинат
Формулация:
Емулсия, масло във вода (ЕВ)
Категория на употреба:
Втора професионална