You are here

СИ Игнис ФАО 360

СИ Игнис ФАО 360

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

New-50

КОСМИЧЕСКИ ДОБИВИ С ФАО 360


Елевейшън семена царевица СинджентаСредноранен Хибрид

Предимства на СИ Игнис

 • Добро и равномерно озърняване до върха на кочана, дори при стрес
 • Изключително добър фитосанитарен профил и много добра толерантност към фузариум
Си Игнис

Предимства на СИ Игнис

 • Добро и равномерно озърняване до върха на кочана, дори при стрес
 • Изключително добър фитосанитарен профил и много добра толерантност към фузариум

Характеристики на СИ Игнис

 • Много висок добивен потенциал
 • Бързо отдава влагата
 • Висока толерантност към засушаване и високи температури
 • Високи, мощни растения, с изключително висока толерантност на полягане
 • Ефектен кочан с жълто зърно

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 800 до 7 500 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 500 до 7 000 реколтирани растения на дка

 

СИ Игнис се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation

СИ Игнис Добиви 2021 Северна България
СИ Игнис Добиви 2021 Северна България
СИ Игнис Добиви 2021 Южна България
СИ Игнис Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Игнис добиви 2020
СИ Игнис добиви 2020

*Добивите са приравнени към стандартна влага.