You are here

SC3608

SC3608 ФАО 360

Last updated:
14.12.2020
Crop: 

Царевицa

New-50

КОСМИЧЕСКИ ДОБИВИ С ФАО 360

ПРЕДИМСТВО В РАЙОНИТЕ С ПО-НИСЪК ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ


Предимства

  • Много висок добивен потенциал
  • Бързо отдава влагата 
  • Ефектен и чист кочан с жълто зърно
  • Има способност да развива по 2 кочана
  • Добро и равномерно озърняване до върха на кочана, дори при стрес
  • Изключително добър фитосанитарен профил и много добра толерантност към фузариум
  • Висока толерантност към засушаване и високи температури
  • Високи, мощни растения, с изключително висока толерантност на полягане

Гъстота на реколтиране

  • при поливни условия - 6800 до 7500 реколтирани растения на дка
  • при неполивни условия - 6500 до 7000 реколтирани растения на дка

SC3608 се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

sc3608

sc3608

sc3608