You are here

Fenomen_Corn_Hybrid_Syngenta

СИ Феномен ФАО 160

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

ПАЗАРНИЯТ ЛИДЕР ПРИ РАННИТЕ ХИБРИДИ


Ранен хибрид

Елевейшън семена царевица СинджентаLogo-Artesian

 

Предимства на СИ Феномен

 • Висок добивен потенциал подходящ за ранна сеитба
 • Бърз начален старт и мощна коренова система
 • Подходящ за втора култура
 • Бързо отдава влагата
СИ Феномен

Предимства на СИ Феномен

 • Висок добивен потенциал подходящ за ранна сеитба
 • Бърз начален старт и мощна коренова система
 • Подходящ за втора култура
 • Бързо отдава влагата

Характеристики на СИ Феномен

 • Добра толерантност към засушаване и високи температури, толерантен на болести
 • Пластичен, отплаща се при интензивни условия на отглеждане
 • Здраво растение, зърно тип "конски зъб"
 • Много добра адаптивност
 • Отлични фитосанитарни качества
 • Добро озърняване на кочана

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 700 до 7 000 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 000 до 6 500 реколтирани растения на дка

 

СИ Феномен се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Елевейшън семена царевица Синджента

СИ Феномен Добиви 2021 Северна България
СИ Феномен Добиви 2021 Северна България
СИ Феномен Добиви 2021 Южна България
СИ Феномен Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Феномен добиви 2020
СИ Феномен добиви 2020
СИ Феномен добиви 2019
СИ Феномен добиви 2019

*Добивите са приравнени към стандартна влага.