You are here

СИ Инфинити

СИ Минерва ФАО 450

Last updated:
23.12.2021
Crop: 

Царевицa

New-50

ШАМПИОНЪТ С ФАО 450


Среднокъсен Хибрид

Елевейшън семена царевица Синджента Елевейшън Плюс семена царевица СинджентаLogo-Artesian

Предимства на СИ Минерва

 • Едри зърна
 • Мощни растения с дълбока коренова система
 • Добро озърняване на кочана до връхната част
СИ Миневра

Предимства на СИ Минерва

 • Едри зърна
 • Мощни растения с дълбока коренова система
 • Добро озърняване на кочана до връхната част

Характеристики на СИ Минерва

 • Топ добивен потенциал
 • Висока стабилност при средни до високи нива на стрес от засушаване и високи температури
 • Бързо отдаване на влагата
 • Отличен фитосанитарен профил

Препоръчителна гъстота за реколтиране

 • При поливни условия – 6 800 до 7 200 реколтирани растения на дка
 • При неполивни условия – 6 500 до 7 000 реколтирани растения на дка

 

СИ Минерва се предлага в торби от 50 000 семена.

Третиранe: Elevation, Elevation plus

СИ Миневра Добиви 2021 Северна България
СИ Миневра Добиви 2021 Северна България
СИ Миневра Добиви 2021 Южна България
СИ Миневра Добиви 2021 Южна България

*Данните от с. Кортен и с.Драганци са при поливни условия.

СИ Минерва добиви 2020
СИ Минерва добиви 2020

*Добивите са приравнени към стандартна влага.