You are here

СИ Инфинити

СИ Минерва ФАО 450

Last updated:
05.11.2020
Crop: 

Царевицa

New-50

ШАМПИОНЪТ С ФАО 450


Предимства

  • Топ добивен потенциал
  • Висока стабилност при средни до високи нива на стрес от засушаване и високи температури
  • Бързо отдаване на влагата
  • Отличен фитосанитарен профил
  • Едри зърна
  • Мощни растения с дълбока коренова система
  • Добро озърняване на кочана до връхната част

Гъстота на реколтиране

  • при поливни условия – 6800 до 7500 реколтирани растения на дка
  • при неполивни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка

СИ Минерва се предлага в торби от 50 000 семена, третирани с фунгицид.

МинерваМинерва

Минерва