Инсектицид Афърм Опти

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
1 кг
Активно вещество:
9,5 г/кг
емамектин бензоат
Формулация:
Водоразтворими гранули (ВГ)
Категория на употреба:
Втора професионална