Синдон F1: семена сладка царевица

Висока приспособимост към условията на отглеждане
Култура:
Сладка царевица
Период на производство:
Средно ранно