You are here

Хибриди царевица

Хибриди царевица

РАННИ ХИБРИДИ


СИ Амбишъс

ФАО 150

 • Висок добивен потенциал;
 • Много добра приспособимост към всички
  почвени типове;
 • Pанен хибрид за зърно, тип конски зъб
 • Много добро запълване върха на кочана
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Подходящ за отглеждане като втора култура
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране:

           - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка
           - при неполивни условия – 6000 до 6200 реколтирани растения на дка         


 

СИ Феномен

ФАО 160

 • Висок добивен потенциал;
 • Подходящ за ранна сеитба
 • Добра толерантност към засушаване и
  високи температури, толерантен на болести
 • Бърз начален старт и мощна коренова
  система
 • Пластичен, отплаща се при интензивни
  условия на отглеждане
 • Подходящ за отглеждане като втора култура
 • Високо, здраво растение, зърно тип конски
  зъб
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране:

           - при поливни условия – 6700 до 7000 реколтирани растения на дка
           - при неполивни условия – 6000 до 6500 реколтирани растения на дка      


                          

СИ Ариозо

 ФАО 240

 • Висок добивен потенциал
 • Възможност за ранна сеитба, бърз първоначален растеж
 • Здраво високо стъбло, мощна коренова система
 • Зърно тип конски зъб
 • Много бързо освобождава влагата по време на зреене
 • „Реагира положително“ при интензивни условия на отглеждане – торене, влага
 • Подходящ за отглеждане като втора култура
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 

             - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка                                            
             - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка

 


 СРЕДНО РАННИ ХИБРИДИ      

 

 

СИ Улисес

ФАО 350

 • Толерантен към стресови климатични фактори, с отлична адаптивност
 • Бързо начално развитие
 • Висок добивен потенциал
 • Зърно тип конски зъб
 • Здрави и едри кочани
 • Много добро запълване върха на кочана
 • Бързо освобождава влагата по време на зреене
 • При интензивни условия на отглеждане може да се сее на по-голяма гъстота
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 

           - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка                                          
           - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка
 


 

СИ Иридиум

ФАО 360

 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Висок добивен потенциал
 • Зърно тип конски зъб
 • Бързо начално развитие
 • Много добро опрашване при по-сухи условия
 • Много добро запълване върха на кочана
 • Бързо освобождава влагата по време на зреене
 • „Отплаща се“ при благоприятни условия на отглеждане
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 

           - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка                                          
           - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка
 


 

НК Термо

ФАО 370

 • Висок добивен потенциал, сравним с хибриди група ФАО 400
 • Пластичен хибрид, стабилен добив при различни условия на отглеждане
 • Много добър старт на развитие
 • Средно високи растения
 • Бързо влагоотдаване
 • Толерантен на болести
 • Кочан с 16-18 реда и 42-44 зърна в ред
 • Абсолютно тегло на 1000 зърна : 340-360 грама
 • Препоръчителна гъстота: 

             - при поливни условия: 7000 до 7800 реколтирани растения на дка 
             - при неполивни условия: 5800 до 6300 реколтирани растения на дка
 


 

СИ Октавиус

ФАО 380  
    

 • Висок добивен потенциал
 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Отплаща се при благоприятни климатични условия
 • Стабилно и устойчиво на полягане растение
 • “Stay green” ефект – по-бавно прегаряне на листата и по-дълго наливане на зърното
 • Бързо отдава влагата
 • Залага кочаните малко по-ниско
 • Кочан 14-16 реда с по-едри зърна
 • Подходящ и за силаж
 • Толерантност на болести
 • Препоръчителна гъстота:

         - при поливни условия: 6500 до 7000 реколтирани растения на декар
         - при неполивни условия: 5800 до 6000 реколтирани растения на декар
 


СИ Креон

ФАО 390  

 • Висок добивен потенциал
 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Ранен цъфтеж, зърно тип конски зъб, бързо
  отдава влагата
 • Здраво високо „Stay green“ растение /по-
  дълго налива/
 • Толерантен на болести
 • Високо качество на зърното и високо
  хектолитрово тегло
 • Подходящ за зърно и за висококачествен
  силаж
 • Не се препоръчва сеитба на песъчливи почви
 • Препоръчителна гъстота:
  - при поливни условия: 7000 до 7500
  реколтирани растения на декар
  - при неполивни условия: 6200 до 6500
  реколтирани растения на декар
   

   

СИ Зефир

ФАО 400

 

 • Висок добивен потенциал, стабилност на
  добивите
 • Бързо начално развитие, здраво стъбло,
  устойчивост на полягане растение
 • Бързо влагоогдаване
 • Зърно тип конски зъб, много добро качество
  на зърното и високо хектолитрово тегло,
  толерантност на болести
 • Отлично запълване върха на кочана при стресови условия, добра адаптивност
 • Много добре се отплаща се при интензивни
  условия /може да се завиши гъстотата на
  сеитба/
 • Не се препоръчва за песъчливи почви
 • Препоръчителна гъстота:
  - при поливни условия: 6800 до 7000
  реколтирани растения на декар
  - при неполивни условия: 6200 до 6500
  реколтирани растения на декар

 

 


СРЕДНО КЪСНИ ХИБРИДИ  
 


                                                             

СИ Сенко

ФАО 500

 • Висок добивен потенциал
 • Подходящ за интензивно отглеждане
 • Подходящ и стабилен и при по-ранна сеитба
 • Пластичен, но се отплаща при благоприятни климатични условия
 • “Stay green” ефект – по-бавно прегаряне на листата и по-дълго наливане на зърното
 • Бързо отдава влагата
 • По-дълги кочани с по-едри и светли зърна
 • Високо растение
 • Подходящ за ранен висококачествен силаж (зърно и зелена маса)
 • Препоръчителна гъстота:

                 - при поливни условия: 6500 до 7000 реколтирани растения на декар
                 - при неполивни условия: 5500 до 5800 реколтирани растения на декар
 


  
КЪСНИ ХИБРИДИ      
 


 

СИ ЗОАН

 
ФАО 630

 • Стабилни и високи добиви
 • Отлична адаптивност, много бърз растеж
 • Подходящ и за зърно и за силаж
 • Високо растение с изправени листа
 • Големи метлици и едри зърна
 • Толерантен на болести по листата и стъблото
 • По-добри резултати при ранна сеитба
 • Приспособимост към различни почвени условия
 • За интензивно отглеждане и при поливни условия
 • Препоръчителна гъстота за реколтиране: 

            - при поливни условия – 7000 до 7500 реколтирани растения на дка 
            - при неполивни условия – 5800 до 6300 реколтирани растения на дка