Диранго

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
500 г/л
флуазинам
Формулация:
Суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба:
Втора професионална