Ривиор Прайм Пакет

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
Ривиор (Тетраконазол) 10 л + Прайм (Фенпропидин) 5 л
Активно вещество:
Ривиор 125 г/л
Тетраконазол
Прайм 750 г/л
Фенпропидин
Формулация:
Микроемулсия (МЕ); Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Втора професионална