Фунгицид Елатус Плюс Амистар

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
5 + 5 л
Активно вещество:
250 г/л
азоксистробин
100 г/л
солатенол
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Втора професионална