Фунгицид Кариал Флекс

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
500г.
Активно вещество:
250 г/кг
мансипропамид
180 г/кг
цимоксанил
Формулация:
Водоразтворими гранули (ВГ)
Категория на употреба:
Втора професионална