Фунгицид Орондис Ултра

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
Активно вещество:
30 г/л
оксатиапипролин
250 г/л
мандипропамид
Формулация:
Суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба:
Непрофесионална