You are here

Аксиал Едно

Last updated:
10.01.2019

Хербицид

Едно решение срещу основните плевели в житни култури


Активно вещество: 45 г/л пиноксаден + 5 г/л флорасулам

Категория на употреба: Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

 

Разрешена употреба в България:


култура за контрол надоза на приложение момент на приложениекарантинен срок
пшеница ечемикЕдногодишни житни плевели, в т.ч. див овес и широколистни плевели, в т.ч. слабочувстителни на хормоноподобните хербициди плевели100 мл/дка с 20 - 40 л/ дка работен разтворОт фаза 3-ти лист до 2-ри възел на културата и 3-5-ти лист на житните (3-ти лист до края на братене на дивия овес) и 2-4-ти лист на широколистните плевели (2-5-ти прешлен на лепка)не се изисква

 

Практически предимства:

 • Едно решение срещу основните житни и широколистни плевели (включително паламида, лепка, райграс и див овес)
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение: от 3-ти лист до 2-ри възел на културата
 • Много бързо поемане след пръскане (95% до 1 час)
 • Без ограничения в сеитбооборота
 • Устойчив на валежи 1 час след пръскане, двойносистемен
 • Разрешен за приложение при пшеница и при ечемик едновременно
 • Лесно приложима течна формулация с вграден прилепител
 • Спира растежа на житните плевели до 48 часа след пръскане

 
Съвети при приложение:

 • За успешна борба с плевелите спазвайте препоръките посочени в етикета
 • Да не се смесва с листни торове на органична основа
 • Да не се прилага когато се очакват слани. Да се избягват третирания в периоди със силно засушаване или наводнения
 • За най-добър ефект срещу паламида да се третира във фаза „розетка“

 

Контролирани плевели:

Едногодишни житни плевели:

 • ветрушка (Apera spica-venti)
 • видове див овес (Avena spp.)
 • видове райграс (Lolium spp.)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
 • метличина (Poa trivialis)
 • полевичка от семе (Agrotis capillaris)
 • просо (Panicum miliaceum)
 • тръстичина (Phalaris spp.)
 • * = За най-добър ефект да се третира във фаза „розетка”.

 

Едногодишни широколистни плевели:

 • див мак (Papaver rhoeas)
 • див синап (Sinapis arvensis)
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • звездица/врабчови чревца (Stellaria media)
 • лайка (Matricaria spp.)
 • лепка (Galium aparine)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • огнивче (Anagalis arvensis)
 • паламида* (Cirsium arvense)
 • подрумче (Anthemis arvensis)
 • полска незабравка (Myosotis arvensis)
 • самосевки от слънчоглед (Helianthus annus)
 • самосевки от рапица
 •  синя метличина (Centaurea cyanus)