Хербицид Зетрола

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
100 г/л
пропаквизафоп
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Втора професионална