You are here

Теридокс

Last updated:
31.08.2021

Хербицид

Composition: 
Chemical Family:
диметахлор

Програма сигурност в рапица Синджента


ОТСРАНЯВА РАНО КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПЛЕВЕЛИ  


Активно вещество: 500 г/л диметахлор
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

 
Разрешена употреба в България:

култураза контрол надоза на приложениемомент на
приложение
каранти-
нен срок
рапицаедногодишни широколистни и житни плевели200 мл/дка
с работен разтвор 40 л/дка
след сеитба преди поникване на културатане се изисква

 

Практически предимства:

 • Селективен към културата
 • Културата пониква без конкуренция от плевели и се развива оптимално до настъпване на зимата
 • Свободната от конкуренция рапица се развива и презимува по-успешно, добре гарнираните напролет посеви са предпоставка за висок добив
 • Да се употребява веднъж на три години на една и съща обработваема площ

 

Съвети при приложение:

 • Да се прилага върху добре обработена почва, без буци и растителни остатъци
 • За доброто действие на хербицида е необходимо наличието на влага в почвата
 • Пръскането да се извърши след сеитбата преди поникването на културата и плевелите
 • При висока плътност на самосевки от житни култури, ако се налага коригиращо третиране, да се извърши с противожитен вегетационен хербицид Зетрола

Контролирани плевели:
 
Житни плевели:

 • ветрушка (Apera spica-venti)
 • едногодишна метлица (Poa annua)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява прешленеста (Setaria verticillata)
 • кощрява сива (Setaria glauca)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
 • пшеница самосевки** (Triticum aestivum)
 • райграс (Lolium spp.)

** = умерено чувствителни плевели; добро действие при оптимални условия (качествена обработка на почвата, качествена сеитба, качествено пръскане, почвена влага минимум 70% ППВ)
 
Широколистни плевели:

 • бяла куча лобода  (Chenopodium album)
 • великденче** (Veronica hederefolia)
 • видове щир (Amaranthus spp.)
 • галинзога (Galinsoga parviflora)
 • див мак** (Papaver rhoeas)
 • див синап** (Sinapis arvensis)
 • дива ряпа** (Raphanus raphanistrum)
 • звездица (Stellaria media)
 • лайка (Matricaria spp.)
 • мъртва коприва (Lamium purpureum)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • подрумче (Anthemis arvensis)
 • прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
 • росопас (Fumaria officinalis)
 • татул (Datura stramonium)