Хербицид Каспър

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
1 кг
Активно вещество:
50 г/кг
просулфурон
500 г/кг
дикамба
Формулация:
Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Категория на употреба:
Непрофесионална