Фунгицид Амистар Голд

Последна промяна:

Фунгицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
125 г/л
азоксистробин
125 г/л
дифеноконазол
Формулация:
Суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба:
Втора професионална