Хербицид Камикс

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
10 л
Активно вещество:
500 г/л
S-метолахлор
60 г/л
мезотрион
Формулация:
Суспензионна емулсия (СЕ)
Категория на употреба:
Втора професионална