Хербицид Гардоприм плюс Голд

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
20 л
Активно вещество:
312,5 г/л
S-метолахлор
187,5 г/л
тербутилзин
Формулация:
Суспо-емулсия (СЕ)
Категория на употреба:
Втора професионална