Хербицид Дуал Голд

Последна промяна:

Хербицид

Опаковки:
5 л
Активно вещество:
960 г/л
S-метолахлор
Формулация:
Емулсионен концентрат (ЕК)
Категория на употреба:
Непрофесионална