Инсектицид Минекто Алфа

Последна промяна:

Инсектицид

Опаковки:
250 мл
Активно вещество:
100 г ав/л (10%)
циантранилипрол
12,5 г ав/л (1,25 %)
​ацибензолар-S-метил
Формулация:
Суспензионен концентрат (СК)
Категория на употреба:
Втора професионална