СИ Амазония

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Ранозрялост:
Среднокъсен хибрид
Хибрид:
Линолов