Слънчоглед СИ Небраска

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
Конвенционален хибрид
Ранозрялост:
Средноранен хибрид
Хибрид:
Линолов