Слънчоглед Таленто

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
Clearfield®
Ранозрялост:
Средноранен хибрид
Хибрид:
Високоолеинов