Слънчоглед СИ Експерто

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
Clearfield®
Ранозрялост:
Среднокъсен хибрид
Хибрид:
Високоолеинов