Слънчоглед - хербицидни технологии по време на вегетацията от СИНДЖЕНТА

По данни на Кинетек, СИНДЖЕНТА е водеща компания в България в растителната защита при слънчоглед. Компанията предлага цялостна технология на производство – от високо добивните хибриди до иновативните растителнозащитни решения. С грижа и отношение към устойчивото земеделие, СИНДЖЕНТА прилага интегриран подход при справяне с предизвикателствата чрез високоефективни и икономически изгодни решения.

Портфолиото на Експертът в слънчогледа има решения за всички технологии.

ФЛУЕНС™ е решението на СИНДЖЕНТА в Експрес™ технологията. Той е регистрирана търговска марка за СИНДЖЕНТА на добре познатия продукт на ФМС. ФЛУЕНС™ осигурява категоричен контрол на икономически важни плевели като паламида, бутрак, лобода, татул, черно куче грозде и други. Продуктът е в SX формулация за максимална ефективност, има отлична селективност и широк прозорец на приложение.

За справяне с житни плевели в т.ч балур от коренища при Експрес™ и конвенционалната технологии земеделските производители могат да разчитат на бързодействащия и категоричен балурицид ЗЕТРОЛА®.

Посевите, третирани с ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД®, дават възможност за оптимално приложение на вегетационните хербициди ЛИСТЕГО® и ЛИСТЕГО ПЛЮС®. Точният момент на третиране срещу синя китка е от изключителна важност за надеждното справяне с проблема. Интегрираният подход за предотвратяването на разпространението на паразитния плевел синя китка е в основата на препоръките на Синджента. Генетичната устойчивост, в комбинация с добрите агротехнически практики, и не на последно място химичният контрол, са ключовите елементи за справяне с проблема. При химичен контрол, са много важни точният момент на приложение и пълните дози на продуктите: ЛИСТЕГО® в доза 120 мл/дка при Clearfield® хибриди и съответно ЛИСТЕГО ПЛЮС® в доза 200 мл/дка при Clearfield® Plus.