Хербицид Зетрола

Активно вещество:
100 г/л пропаквизафоп

Активно вещество:
100 г/л пропаквизафоп

Категория за употреба:
втора професионална

Категория за употреба:
втора професионална

Формулация:
емулсионен концентрат

Формулация:
емулсионен концентрат

Опаковки:
5 л

Опаковки:
5 л

Защо да изберем Зетрола?
 

 • Селективен, системен, вегетационен хербицид
 • Голям брой широколистни култури, вкл. рапица, слънчоглед, картофи, зеленчуци
 • Надежден контрол на едногодишни и многогодишни житни плевели, самосевки пшеница и ечемик
 • Бърза абсорбция в листата до 1 час след пръскане
 • Бърза транслокация до растежните точки и подземните коренища на многодишните житни плевели
 • Много бързо начално действие, бързо спира растежа на плевелите в рамките на 1-2 дни
 • Плевелите загиват 10-15 дни след пръскане
 • Широк прозорец (гъвкавост) на приложение

Култури и дози на приложение

Слънчоглед

За контрол на:

Едногодишни и многогодишни житни плевели; балур

Доза на приложение: 

80 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - котилидоните са напълно разтворени; едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото; многогодишни житни - от 15-20 см височина; Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:90 дни

Маслодайна рапица

За контрол на:

Самосевки житни;
едногодишни и
многогодишни житни плевели;
балур

Доза на приложение: 

50 мл/дка
75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разтворен първи лист;
самосевки във фаза 3-5 лист;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото; 
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:90 дни

Нахут*

За контрол на:

Едногодишни и многогодишни житни плевели; Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 - разлистен първи лист;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; 
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:50 дни за варива

Грах*

За контрол на:

Едногодишни и многогодишни житни плевели; Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 - първи лист същински лист се разтваря или се развива първото мустаче; 
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; 
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:50 дни за варива

Фасул*

За контрол на:

Едногодишни и многогодишни житни плевели; Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 - развитие на първите листа;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; 
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:50 дни за варива

Бакла*

За контрол на:

Едногодишни и многогодишни житни плевели; Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 - разлистен първи лист;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; 
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:50 дни за варива

Леща

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разлистен първи лист
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:50 дни

Памук, лен

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разлистен първи същински лист;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:90 дни

Соя

За контрол на:

Едногодишни и многогодишни житни плевели; Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разтворена първа двойка същински листа
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:90 дни

Захарно цвекло

За контрол на:

Едногодишни и 
многогодишни житни плевели; 
балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - видима първа двойка листа, все още нераз­творен:
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:45 дни

Тютюн

За контрол на:

Едногодишни и 
многогодишни житни плевели; 
балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - първи същински лист на основното стебл
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:40 дни

Лозя

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

BBCH 00-85 на културата - от покой до омекване на зърната;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:30 дни

Картофи

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разтваряне на първите листа на главното стебло;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:40 дни

Домати

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - първи същински лист на основното стебло;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:30 дни

Лук

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - първи лист ясно видим;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина;
Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:30 дни

Моркови, магданоз - корен, спанак

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разтворен първи същински лист;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:30 дни

Чесън

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 200 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - първи лист ясно видим;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:30 дни

Патладжан

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 200 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - първи същински лист на основното стебло;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; Балур - 10-20 см височина;

Карантинен срок:30 дни

Копър

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 125 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разтворен първи същински лист;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:30 дни

Броколи

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 200 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 на културата - разтворен първи същински лист;
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:30 дни

Декоративни горски и дървесни видове и разсадници

За контрол на:

Едногодишни и
многогодишни житни плевели;
Балур

Доза на приложение: 

75 - 120 мл/дка
150 - 200 мл/дка
100 - 150 мл/дка

Момент на приложение:

след BBCH 11 - развитие на първите листа; 
едногодишни житни плевели - фаза 2-3 лист до удължаване на стъблото;
многогодишни житни - от 15-20 см височина; 
Балур - 10-20 см височина; 

Карантинен срок:Не се изисква

* - Разрешени минимални употреби

Съвети за приложение

 • При необходимост от използване на противошироколистен хербицид по време на вегетация, интервалът между третиранията с противошироколистния хербицид и Зетрола трябва да е 7 дни
 • Работният разтвор да е 20 - 60 л/дка
 • При необходимост от използване на противошироколистен хербицид по време на вегетация, интервалът между третиранията с противошироколистния хербицид и Зетрола трябва да е 7 дни
 • Работният разтвор да е 20 - 60 л/дка

Разгледайте и другите ни продукти за Растителна защита