Слънчоглед НК Неома

Последна промяна:
Култура:
Слънчоглед
Технология:
Clearfield®
Ранозрялост:
Средноранен сорт
Хибрид:
Линолов