You are here

Амистар Прайм

Амистар Прайм

Last updated:
02.03.2021

Фунгицид

Амистар Прайм

Разрешена употреба в България: Амистар

КултураЗа контрол наДоза на приложениеМомент на приложение
пшеницакафява ръжда (Puccinia reconditа),
Брашнеста мана (Erysiphe graminis) и
Ран листен пригор (Septoria tritici)
60 - 80
мл/дка
фаза начало на удължаване на стъбло-
то до пълен цъфтеж (ВВСН 30-65)
ечемикбрашнеста мана (Erysiphe graminis)80 мл/дкафаза начало на удължаване на стъбло-
то до пълен цъфтеж (ВВСН 30-65)

Разрешена употреба в България: Прайм

КултураЗа контрол наДоза на приложениеМомент на приложение
пшеницабрашнеста мана (Erysiphe graminis)36 - 75
мл/дка
фаза начало на удължаване на стъбло-
то до пълен цъфтеж (ВВСН 30-65)
ечемикбрашнеста мана (Erysiphe graminis)36 - 75
мл/дка
фаза начало на удължаване на стъбло-
то до пълен цъфтеж (ВВСН 30-65)

Технология Амистар

Практически предимства на резервоарната смес:
• Много подходящо решение за първо третиране (наесен или напролет при първа възможност), като препоръчителната доза е 70 мл/дка от всеки компонент (Амистар 70 мл/дка + Прайм 70 мл/дка)
• Ефикасна комбинация, много добра синергия на двете активни вещества
• Рентабилен контрол на брашнеста мана, септориози и ръжди
• Ефективност при ниски температури, дори при 5°C

Амистар Прайм

Амистар Прайм