You are here

Амистар Голд

Last updated:
26.10.2021

Фунгицид

Амистар Голд

 

Разрешена употреба в България:

култураза контрол надоза на
приложение
момент на приложениекарантинен срок
слънчогледсклеротинийно
гниене (Sclerotinia
sclerotiourum)
100 мл/дкаОт 10 разтворени листа до фаза
Бутонът е отделен от най-горните
листа (ВВСН 22-55)
60 дни
слънчогледфомоза / черни петна
(Phoma macdonaldii)
100 мл/дка
слънчогледфомопсис / сиви
петна (Diaporthe
helianthi)
100 мл/дка
зимна
маслодайна
рапица
сухо стъблено
гниене (Leptosphaeria
macularia)
100 мл/дкаЕсенно приложение: разтворен
четвърти лист (ВВСН 14)
Пролетно приложение: до края на
цъфтеж (ВВСН 65-69)
не се изисква
зимна
маслодайна
рапица
склеротинийно
гниене (Sclerotinia
sclerotiourum)
100 мл/дка
пролетна
рапица
склеротинийно
гниене (Sclerotinia
sclerotiourum)
100 мл/дкаот 40% разтворени цветове на
главния цветонос до края на цъфтеж
(ВВСН 63-69)
не се изисква

 

Амистар Голд е системен фунгицид с предпазно и лечебно действие за контрол на голям брой болести.

Амистар Голд съдържа две активни вещества с различен механизъм на действие,

което е предпоставка за избягване на кръстосана резистентност.

Амистар Голд притежава биостимулиращ ефект, който позволява на растението да се справя по-добре в условята на стрес.

 

Практически предимства:


 • Широк спектър от контролирани болести
 • Двойно системно и трансламинарно действие
 • Бърза транслокация и отлично разпределение в растението, предпазва новия прираст
 • Подобрява развитието на културата, защитавайки я от болести и стресови условия
 • Биостимулиращ ефект, спомагащ за повишаване на добива.
 • Отлично фотостобилност - не се разгражда от слънчевата светлина
   

Съвети при приложение:


 

 • За успешна борба с болестите продуктът следва да се използва съгласно препоръките
 • Оптимални резултати се постигат при предпазно третиране преди появата на болеста или при първи признаци
 • Интервал между третиранията при слънчоглед – 21 дни
 • Преди смесване с други пестициди да се направи тест за смесимост