You are here

Камео Макс

Камео Макс

Last updated:
05.01.2021

Хербицид

Камео Макс

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
КАРАНТИНЕН
СРОК
Пшеница, ечемикШирок спектър от едногодишни широколистни
плевели, включително устойчиви на 2,4 Д
4 г/дкаОт 2-ри до флагов лист на културата и в ранни фази от развитието на плевелите (2 – 4 лист), фаза розетка на
паламидата и 3-ти прешлен на лепката
Не се
изисква

 

Практически предимства:

• Ефективен срещу типичните за житните култури широколистни плевели, като див синап, подрумче, лайка, див мак, овчарска торбичка, лобода, лепка, паламида, звездица (врабчови чревца), самосевки конвенционална рапица и конвенционален слънчоглед и др.
• Изключително селективен към културата, може да се прилага без значение от фазата на културата и няма отрицателно въздействие върху добива
• Може да се прилага и при температури под 5 градуса
• Селективен системен хербицид, който се абсорбира чрез листата и корените на растенията
• Блокира деленето на клетките в зоните на нарастване, като им спира растежа до няколко часа след третиране
• Няколко дни след третиране се появяват първите видими симптоми – плевелите пожълтяват, напълно загиват до 10-15 дни след третиране, като в този период не конкурират културното растение за хранителни вещества и светлина

Предимства на новата SX технология:

• SX технологията - активните вещества на продукта са под формата на гранули, които са напълно разтворими във вода.
• Това подобрява проникването и поемането на продукта от растителните тъкани. По този начин цялото активно вещество участва в контрола на плевелите.
• SX технологията помага за по-бързото и по-ефективно действие на хербицидите и гарантира стабилни резултати, независимо от климатичните условия и вида на почвата.
• Благодарение на отличната разтворимост на продуктите формулирани по тази технология, по стените на резервоара не остават остатъци от продукта, което елиминира риска при последващо третиране на чувствителни култури към него.