You are here

Елатус Плюс Амистар

Елатус Плюс Амистар

Last updated:
05.07.2021

Фунгицид

Елатус Плюс Амистар

Разрешена употреба в България: Елатус Плюс

КултураЗа контрол наДоза на приложениеМомент на приложение
пшеница (твърда и мека)Кафява ръжда (Puccinia recondit), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листни петна (Septoria spp.)75 мл/дкафаза първи възел до края на цъфтежа (BBCH 31-69)
ечемиикМрежести петна (Pyrenophora teres), Листен пригор (Rhynchosporium secalis), Рамулария (Ramularia
collocygni), Ръжди (Puccinia hordei, Puccinia striiformis)
75 мл/дкапърви възел до края на изкласяването (BBCH 31-59)
ръжЛистен пригор (Rhynchosporium secalis) и Ръжди (Puccinia spp.)75 мл/дкафаза първи възел до края на цъфтежа (BBCH 31-69)
тритикалеЖълта ръжда (Puccinia striiformis), Кафява ръжда
(Puccinia recondita), Листни петна (Septoria spp.),
Листен пригор (Rhynchosporium secalis)
75 мл/дкафаза първи възел до края на цъфтежа (BBCH 31-69)
овесКоронеста ръжда (Puccinia coronata)75 мл/дкапърви възел до края на изкласяването (BBCH 31-59)

Разрешена употреба в България: Амистар

КултураЗа контрол наДоза на приложениеМомент на приложение
пшеницаКафява ръжда (Puccinia reconditа), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листни петна (Septoria spp60-80 мл/дкафаза начало на удължаване на стъблото до пълен цъфтеж (BBCH 30-65)
ечемикБрашнеста мана (Erysiphe graminis)80 мл/дкафаза начало на удължаване на стъблото до пълен цъфтеж (BBCH 30-65)

Практически предимства на резервоарната смес:

  • Широкоспектърен контрол, отличен контрол на ръжди и септориози
  • Двоен зелен ефект (особено видим при третиране във флагов лист)
  • Много дълго последействие, като препоръчителната доза е 75мл/дка от всеки компонент (Елатус Плюс 75мл/дка + Амистар 75мл/дка)
  • Отличен контрол на мрежести петна при ечемик

Ефикасност срещу основните болести при пшеница и ечемик

  • Елатус Плюс - контрол на широк спектър от болести при пшеница и ечемик
  • Категорично предимство спрямо други SDHI съдържащи комбинации
  • Изразено предимство при ефикасността срещу фитопатогените при пшеница

Елатус Плюс Амистар