You are here

Топрекс

Last updated:
02.03.2021

Фунгицид

Growth regulator and fungicide for high rapeseed yields 


Active substance:  125 g / l paclobutrazol + 250 g / l difenoconazole
Category of use:  second professional - applied by users with a certificate under Art. 83 of the PPA

 
Permitted use in Bulgaria:

cultureto controlconcentration of applicationmoment of applicationquarantine period
rapeseedagainst phoma
(Phoma Lingam)
 
growth regulator
30 ml / haAutumn application:
(VVSN 10–19) in phase 4-6th leaf of the crop
it is not reqired
rapeseedagainst phoma
(Phoma Lingam)
 
growth regulator
50 ml / dcaSpring application:
(BBC 31-51) in phase 10-12th leaf until budding
it is not reqired

 

Practical advantages AUTUMN APPLICATION:

 • The only growth regulator with leaf and soil action at the same time - 100% assimilation of the product simultaneously through the leaves and the root system.
 • Long and even after-effect.
 • Подобрена студоустойчивост за предпазване от измръзване през зимния период на покой
 • Ниско залагане на растежната пъпка
 • Плътно, удебелено и скъсено стъбло
 • Удебелена коренова шийка
 • Развита мощна коренова система – стимулира се коренообразуването и развитието на повече добавъчни корени
 • По-голям брой листа, по-къси дръжки на листата, зелен ефект върху листата
 • Ранен контрол на болести 

 
 
Практически предимства ПРОЛЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Плътно и удебелено стъбло
 • Скъсени междувъзлия – редуцира се вертикалния растеж на стъблото
 • Устойчивост на полягане – по-късо и по-здраво централно стъбло
 • Образуване на повече разклонения върху централното стъбло и основните разклонения по него
 • Едновременен цъфтеж на цветовете
 • По-голям брой шушулки
 • По-висок добив
 • Контрол на основните болести
 • Зелен ефект
 • Осигурява здрава култура с висок добивен потенциал

 
Съвети при приложение:

 • Follow the application recommendations on the label
 • Shake the package vigorously before use