You are here

Топрекс

Last updated:
02.04.2019

Фунгицид

Растежен регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата 


Активно вещество: 125 г/л паклобутразол + 250 г/л дифеноконазол
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР

 
Разрешена употреба в България:

култураза контрол наконцентрация на приложениемомент на приложениекарантинен срок
рапицасрещу фомоза
(Phoma Lingam)
 
растежен регулатор
30 мл/дкаЕсенно приложение:
(ВВСН 10–19)  във фаза 4-6-ти лист на културата
не се изисква
рапицасрещу фомоза
(Phoma Lingam)
 
растежен регулатор
50 мл/дкаПролетно приложение:
(ВВСН 31–51) във фаза10-12-ти лист до бутонизация
не се изисква

 

Практически предимства ЕСЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Единствен растежен регулатор с листно и почвено действие едновременно – 100% усвояване на продукта едновременно чрез листата и кореновата система.
 • Дълго и равномерно последействие.
 • Подобрена студоустойчивост за предпазване от измръзване през зимния период на покой
 • Ниско залагане на растежната пъпка
 • Плътно, удебелено и скъсено стъбло
 • Удебелена коренова шийка
 • Развита мощна коренова система – стимулира се коренообразуването и развитието на повече добавъчни корени
 • По-голям брой листа, по-къси дръжки на листата, зелен ефект върху листата
 • Ранен контрол на болести 

 
 
Практически предимства ПРОЛЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Плътно и удебелено стъбло
 • Скъсени междувъзлия – редуцира се вертикалния растеж на стъблото
 • Устойчивост на полягане – по-късо и по-здраво централно стъбло
 • Образуване на повече разклонения върху централното стъбло и основните разклонения по него
 • Едновременен цъфтеж на цветовете
 • По-голям брой шушулки
 • По-висок добив
 • Контрол на основните болести
 • Зелен ефект
 • Осигурява здрава култура с висок добивен потенциал

 
Съвети при приложение:

 • Спазвайте препоръките за приложение посочени в етикета
 • Разклатете интензивно опаковката преди употреба