You are here

Топрекс

Last updated:
15.10.2021

Фунгицид

Растежен регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата

Топрекс рапица Синджента


Активно вещество: 125 г/л паклобутразол + 250 г/л дифеноконазол

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР 

 

Разрешена употреба в България:

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕМОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИНЕН СРОК
рапица

срещу фомоза (Phoma Lingam)

растежен регулатор

30 мл/дкаЕсенно приложение: (ВВСН 10–19) във фаза 4-6-ти лист на културатане се изисква 
рапица

срещу фомоза (Phoma Lingam)

растежен регулатор

50 мл/дкаПролетно приложение: (ВВСН 31–51) във фаза 10-12-ти лист до бутонизацияне се изисква

 

Практически предимства ЕСЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Единствен растежен регулатор с листно и почвено действие едновременно – 100% усвояване на продукта едновременно чрез листата и кореновата система 
 • Дълго и равномерно последействие
 • Подобрена студоустойчивост за предпазване от измръзване през зимния период на покой
 • Ниско залагане на растежната пъпка
 • Плътно, удебелено и скъсено стъбло
 • Удебелена коренова шийка
 • Развита мощна коренова система – стимулира се коренообразуването и развитието на повече добавъчни корени
 • По-голям брой листа, по-къси дръжки на листата, зелен ефект върху листата
 • Ранен контрол на болести 

 
 
Практически предимства ПРОЛЕТНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Плътно и удебелено стъбло
 • Скъсени междувъзлия – редуцира се вертикалния растеж на стъблото
 • Устойчивост на полягане – по-късо и по-здраво централно стъбло
 • Образуване на повече разклонения върху централното стъбло и основните разклонения по него
 • Едновременен цъфтеж на цветовете
 • По-голям брой шушулки
 • По-висок добив
 • Контрол на основните болести
 • Зелен ефект
 • Осигурява здрава култура с висок добивен потенциал

 
Съвети при приложение:

 • Спазвайте препоръките за приложение посочени в етикета
 • Разклатете интензивно опаковката преди употреба