You are here

Карате Зеон

Last updated:
02.03.2021

Инсектицид

Карате Зеон

Разрешена употреба в България:

КултураЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИ-
НЕН СРОК
пшеница,
ечемик
вредна житна дър-
веница (ларви),
обикновена житна
пиявица
15 мл/дка
 
при плътност 2 ларви III-та възраст на кв.м.
при плътност 30 броя възрастни или 2 ларви
на стъбло (20% унищожена листна маса)
28 дни
рапицарапичен цветояд15 мл/дка
 
при първа поява на вредителя,
във фаза поява боята на първите цветове
по централното стъбло на рапицата
30 дни
рапицарапична листна оса15 мл/дкав начало на излюпване на гъсениците, при
плътност 2-3 броя на кв. или 2-3 повредени
рапични растения на кв.м
30 дни
картофиколорадски бръмбар15 мл/дкапри първа поява на възрастните и масово
излюпване на ларвите
не се
изисква
зелезелева нощенка15 мл/дкапри излюпване на ларвите (плътност
1 гъсеница на кв.м при разсаждане и 2
гъсеници на кв.м при формиране на главите)
7 дни
черешачерешова муха15 мл/дкапри установяване летежа на мухите, но
преди снасянето на яйцата (обикновено
съвпада с избистрянето на плодовете)
7 дни
череша*петнистокрила
дрозофила
15 мл/дкапри поява7 дни
захарно
цвекло
цвеклови бълхи12,5 мл/дкапри първа поява на бълхите (плътност 5-10
бълхи на кв.м)
15 дни
лозяшарен гроздов молец0,02%във фаза черна главичка на яйцата, но не по-
късно от начало на излюпване на ларвите.
ИПВ – във фаза поява на реса – 6 до 8
гъсеници на 100 реси; във фаза големина на
плода грахово зърно – 8 до 10 гъсеници на
100 ягориди; във фаза узряване на гроздето
– 10 до 12 гъсеници на 100 грозда;
10 дни
ябълкиябълков плодов
червей
0,02%във фаза черна главичка на яйцата, но не по-
късно от начало на излюпване на ларвите
14 дни
тютюнтютюнев трипс,
зелена прасковена
листна въшка
30 мл/дкапри първа поява на вредителите, но не по-
късно от 5% нападнати растения
60 дни
люцерналюцернов листояд15 мл/дкапри първа поява на вредителите30 дни
ливади и
пасища
марокански скакалец,
италиански скакалец
50 мл/дкасрещу излюпените млади ларви I-ва до III-та
възраст сутрин рано или привечер
13 дни

*минимална употреба

Практически предимства:

 • Широкоспектърен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
 • Бързо свързване на микрокапсулите с кутикулата на растението
 • Висока биологична ефикасност срещу голям брой гризещи и смучещи вредители
 • Действа на яйца, ларви и възрастни
 • Бърз инициален нокдаун ефект и парализа
 • Силно репелентно (отблъскващо) действие
 • По-дълго последействие спрямо ЕК формулациите
 • Ниски дози на приложение
 • Нова модерна формулация (КС) – микрокапсулирана суспензия с UV стабилизатор
 • Устойчив на отмиване от валежи 1 час след пръскане

Съвети при приложение:

 • Прилагайте Карате Зеон според указанията в етикета
 • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба
 • Смесим с други масово използвани ПРЗ, но предварително да се направи тест за смесимост
 • Толерантен към пчелите при точно спазване на указанията посочени в етикета

Карате Зеон