You are here

Мистрал Плюс product banner

Мистрал Плюс

Last updated:
22.04.2020

Хербицид

Мистрал Плюс

КУЛТУРАЗА КОНТРОЛ НАДОЗА НА
ПРИЛОЖЕНИЕ
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕКАРАНТИ-
НЕН СРОК
царевица
(за зърно
и фураж)
eдногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели80 - 120 мл/дка(разтворен 2-ри - 6-ти лист)не се
изисква
царевица
(за зърно
и фураж)
eдногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели120 (60+60) или
(80+40) мл/дка
(разтворен 2-ри - 6-ти лист)не се
изисква

 

Контролирани плевели:

Високо чувствителни плевели (>95% контрол) и
чувствителни с контрол от 85 - 94.9%:

Умерено чувствителни
(70 - 84.9% контрол):

•• Абутилон
•• видове Щир
•• Бяла куча лобода
•• Паламида
•• Татул
•• Слънчоглед самосевки
•• Пача трева
•• Поветицовидно фасулче
•• Лападоволистно пипериче
•• Прасковолистно пипериче
•• Поветица
•• Грънче
•• Кръвно просо
•• Тученица/Тлъстига
•• Див синап
•• Черно куче грозде
•• Бутрак/Свиница
•• Кокоше просо
•• Диво просо и други видове просо
•• Кощрява зелена
•• Балур (семена) и Балур (коренища)
•• Поветица
•• Грънче
•• Кръвно просо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизъм на действие:
МИСТРАЛ ПЛЮС е системен хербицид за контрол на плевели при царевица и е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие. Дикамба е от групата на бензоените киселини и оказва действието си при листно приложение и прониква през корените, стъблата и в по-малка степен през корените на растенията. Никосулфурон спада към химичната група на сулфонилуреите (SU) и инхибира действието на ензима ацетолактат синтетаза (ALS) - така се спира деленето на клетките, оттам и растежа на плевелното растение. Абсорбира се бързо от листата и корените на плевелните растения и чрез флоема и ксилема достига до меристемните тъкани на плевелите.

Практически предимства:
• Осигурява отличен контрол на едногодишни и многогодишни широколистни и житните плевели, вкл. балур от коренища и паламида
Готова формулация за лесно приложение, без аналог - при смесването си с вода в резервоара, частиците остават свързани по между си
• ОД формулация е с вграден прилепител, специално подбран за висока селективност към културата и отлична ефикасност
Бързо проникване и действие, ОД формулация

Мистрал Плюс практически предимства