You are here

Мистрал Плюс product banner

Мистрал Плюс

Last updated:
02.04.2021

Хербицид

Mistral Plus

КултураЗа контрол наДоза на приложениеМомент на приложениеКарантинен срок
царевица
(за зърно
и фураж)
eдногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели80 - 120 мл/дка(разтворен 2-ри - 6-ти лист)не се
изисква
царевица
(за зърно
и фураж)
eдногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели120 (60+60) или
(80+40) мл/дка
(разтворен 2-ри - 6-ти лист)не се
изисква

 

Контролирани плевели:

Високо чувствителни плевели (>95% контрол) и
чувствителни с контрол от 85 - 94.9%:

Умерено чувствителни
(70 - 84.9% контрол):

•• Абутилон
•• видове Щир
•• Бяла куча лобода
•• Паламида
•• Татул
•• Слънчоглед самосевки
•• Пача трева
•• Поветицовидно фасулче
•• Лападоволистно пипериче
•• Прасковолистно пипериче
•• Поветица
•• Грънче
•• Кръвно просо
•• Тученица/Тлъстига
•• Див синап
•• Черно куче грозде
•• Бутрак/Свиница
•• Кокоше просо
•• Диво просо и други видове просо
•• Кощрява зелена
•• Балур (семена) и Балур (коренища)
•• Поветица
•• Грънче
•• Кръвно просо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизъм на действие:
МИСТРАЛ ПЛЮС е системен хербицид за контрол на плевели при царевица и е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие. Дикамба е от групата на бензоените киселини и оказва действието си при листно приложение и прониква през корените, стъблата и в по-малка степен през корените на растенията. Никосулфурон спада към химичната група на сулфонилуреите (SU) и инхибира действието на ензима ацетолактат синтетаза (ALS) - така се спира деленето на клетките, оттам и растежа на плевелното растение. Абсорбира се бързо от листата и корените на плевелните растения и чрез флоема и ксилема достига до меристемните тъкани на плевелите.

Practical advantages:
• Provides excellent control of annual and perennial deciduous and cereal weeds , incl. balur from rhizomes and bonito
Ready formulation for easy application, without analogue - when mixed with water in the tank, the particles remain connected to each other
• OD formulation has a built-in adhesive, specially selected for high selectivity to the culture and excellent efficiency
Fast penetration and action, OD formulation

Mistral Plus practical advantages