Алтернария при пипер

Alternaria solani

 Алтернария при Пипер: симптоми и средства за контрол. Растителна защита при алтернария: Цидели Топ.

При алтернария при пипера, първоначално симптомите се появяват в основата на растенията, където върху листата и стъблата се появяват кръгли, кафяви петна. С нарастването на петната във вътрешността им се обособяват ясни концентрични кръгове. Понякога листата имат жълт ореол. Впоследствие петната се разрастват и сливат, което води разрушаване на растителната тъкан, а оттам и редуциране на фотосинтезиращата повърхност растенията. Алтернарията може да доведе до пълно обезлистване на долните листа и дори до загиване на самото растение. Патогенът презимува в растителните остатъци или заразените растения. Ранните симптоми започват по време на силен вегетативен растеж. Гъстата листна маса, високата влажност и по-дълго време задържане на листата мокри са фактори, които благоприятстват развитието на патогена.

Химически средства за контрол