Недостиг на желязо при пипер

Недостиг на желязо при Пипер: симптоми и средства за контрол.

Недостиг на желязо при пипера е класически симптом за тази култура. Симптоматиката на това състояние се проявява първо върху младите странични разклонения под формата на междужилкова хлороза. Сама по себе си хлорозата се наблюдава между главните и второстепенните жилки, които остават тъмно зелени, като ярко контрастират върху бледо зеления или жълт фон. При недостиг на желязо по пипера най-младите листа могат да станат напълно жълти или дори бели. При остър дефицит на желязо се наблюдава и скъсяване на междувъзлията на страничните разклонения. В този случай листата на пипера се разпределят като туфа на горната част на разклонението. Като резултат от всички тези симптоми пиперът е негоден за консумация или минимум с крайно неугледен търговски вид.