Физиологично завиване на листата при доматите

Физиологично завиване на листата при доматите: симптоми и средства за контрол.

Физиологично завиване на листата при доматите представлява заболяване с деформиращ ефект и ясно видими симптоми. Този физиологичен проблем се изразява в завиването на листата навътре по основния нерв. Понякога завиването продължава, докато двете страни на листната петура се докоснат или се припокрият една с друга. Не всички листа от дадено растение се завиват, а освен това физиологичното завиване на листата не намалява растежа на културата, добива или качеството на плодовете. Смята се, че това нарушение в листната структура се получавае вследствие на нередовен воден режим и може значително да засили степента си след манипулации като колтучене и пензиране. Физиологично завиване на листата при доматите е с болест с нередовна симптоматика. На практика, симптомите понякога са временни, но друг в други случаи продължават през целия сезон.