Листна плесен при доматите

Fulvia fulva

Листна плесен при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Листна плесен: Манекро, Грумира, Мамстон, Панекра, Думас, Армстронг . Растителна защита при листна плесен: Цидели Топ.
  
Листна плесен при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Листна плесен: Манекро, Грумира, Мамстон, Панекра, Думас, Армстронг . Растителна защита при листна плесен: Цидели Топ.
  
Листна плесен при доматите: симптоми и средства за контрол. Хибридни сортове домати устойчиви на Листна плесен: Манекро, Грумира, Мамстон, Панекра, Думас, Армстронг . Растителна защита при листна плесен: Цидели Топ.


Листната плесен при доматите се получава под влиянието на патогенната гъба Cladosporium fulvum, чийто мицел и спори се приспособяват лесно за продължително съхранение в почвата. Оптималната температура за развитие на заболяването е 20-25°С. Първите признаци на болестта се проявяват обикновено в средата на вегетацията. На горната страна на листата се появяват различни по размер жълти петна, а по обратната им страна се наблюдава зелено-кафяв налеп. В последствие силно засегнатите листа пожълтяват и изсъхват. По-слаб е ефектът на листната плесен върху цветовете и плодовете. Обикновено те сбръчкват, потъмняват, а накрая и изсъхват.


Агротехнически мерки за контрол

Много добро почистване на площите от растителните остатъци.

Устойчиви хибриди:

Семена розов оранжериен домат Манекро от Синджента.

Манекро

Розов
280 - 350 г

Семена розов домат Малдуо, с устойчивост на бронзовост, от Синджента.

Малдуо

НОВО
Розов
TSWV

Семена червен оранжериен домат Панекра от Синджента.

Панекра

Червен
300 г

Семена червен оранжериен домат Грумира от Синджента.

Грумира

Червен
300 г

Химически средства за контрол