Недостиг на хранителни елементи в растението

Азот

Недостиг на азот при доматите: симптоми и средства за контрол.

Азотът е необходим за цялостното нарастване и развитие на едно растение, тъй като той участва в производството на нуклеинови киселини и протеини, които спомагат за възпроизвеждането и деленето на клетките. Също така азотът представлява и голяма част от хлорофила в растенията. Когато азотът е недостатъчен, в растението се наблюдава пожълтяване на старите листа и издребняване на младите, страничните разклонения се редуцират, растенията изглеждат закърнели и бързо преминават своя вегетационен цикъл. При наличие на прекомерно количество азот в растението листата са тъмно зелени, завиват се надолу и стават твърди при докосване. Растенията са предразположени към стрес от засушаване и не залагат плодове. Слабо развитие на вторичните разклонения. При дефицит на азот в растенията може да се използват листни торове, а в по-дългосрочен аспект се препоръчва да се увеличи органичната материя в почвата и почвено торене с азотосъдържащи торове веднъж през пролетта и няколко пъти през вегетацията на културата.

Фосфор

Недостиг на фосфор при доматите: симптоми и средства за контрол.

Фосфорът е много важен елемент за растителния организъм. Той участва в делението на клетките и образуването на захари. Друга основна задача на фосфора е преноса на енергия в растителните клетки. В началото на вегетацията на растенията фосфорът е необходим за оформянето на корена и укрепването на стъблата. А по нататък през вегетацията фосфорът е отговорен за цъфтежа и залагането на плодове. Не на последно място фосфорът укрепва имунитета на растенията и ги прави по-устойчиви по отношение на патогени и вредители. Най-често срещан симптом при липса на фосфор са слабото развитие на растенията. При старите листа се наблюдава промяна на цвета от тъмно зелено до пурпурно лилаво. Върховете на листата изглеждат като изгорели. Друг характерен симптом са тъмните стъбла на растенията. При свръхзапасеност с фосфор се наблюдава хлороза както при недостиг на желязо, цинк или магнезий. За коригиране на фосфорното съдържание през вегетацията може да се използват торове за листно подхранване. Не трябва да се пренебрегва и почвеното приложение на фосфорни торове.

Калий

Недостиг на калий при доматите: симптоми и средства за контрол.
 
Недостиг на калий при доматите: симптоми и средства за контрол.

Калият е третият от макроелементите след азот и фосфор, който играе много важна роля при развитието на растителния организъм. Калият като елемент е основен активатор на ензимите и участва в правилното и навременно отваряне на устицата на цветовете. Също така взема дейно участие в развитието на корена и натрупването на захари в растенията. Друго важно задължение на калия е поддържането на електролитния баланс и транспирацията в растителния организъм. Сиптомите, които най-често се наблюдават при недостиг на калий, са: изостанали в своето развитие растения и завиване на листата. Само при старите листа се наблюдава пожълтяване, вследствие на което изглеждат като обгорели. Наблюдава се масово издребняване на плодовете при такива растения. Освен покафеняването на листата се наблюдават слабо развити стъбла и странични разклонения. Липсата на калий затруднява процесите на опрашване и оплождане при самите растения. Високото ниво на калий в растението предизвиква недостиг на азот, а също така се появяват хлорози както при недостиг на магнезий и калций.

Калций

Недостиг на калций при доматите: симптоми и средства за контрол.
 
Недостиг на калций при доматите: симптоми и средства за контрол.

Калцият е също един от важните елементи за правилното функциониране на растенията. Основната функция на калция е неговото участие в строежа на клетъчните стени и да отговаря за цялостния клетъчен растеж в растителния организъм. Калцият взема участие и в развитието на листата и корените на растенията. Основните симптоми, които се наблюдават при калциев недостиг, са: изкривените и с неправилна форма листа, поява на върхово гниене по плодовете, покафеняване на нарастващите листа и корени, пригори по краищата на листата, както при зелето. Друг симптом, който може да се наблюдава е преждевременното опадане на плодовете. Високата запасеност с калций в растението води до преминаване на много от микроелементите в неусвоима за растението форма. Високото ниво на калций може да предизвика хлорози както при магнезиев недостиг.

Магнезий

Недостиг на магнезий при доматите: симптоми и средства за контрол.

Основната роля на магнезия е неговото участие в синтеза на хлорофила. Отговаря също така за ензимната дейност в растителния организъм. Основният симптом, който се наблюдава при недостиг на магнезий е пожълтяването на старите листа с изключение на жилките, които остават зелени. Наблюдава се също така и слабо развитие на самите растения. Много често се наблюдава и усукване на връхната част на листа. При завишени нива на магнезий в растението се проявяват признаци на дефицит на калций или калий. Също вследствие на свръхзапасеност от магнезий се появяват некротични петна върху старите листа, а самите жилки могат да променят цвета си до кафяв. По време на вегетацията се препоръчва прилагане на магнезий за коригиране на нивата на този елемент.

Сяра

Недостиг на сяра при доматите: симптоми и средства за контрол.

Сярата функционира като активатор за действието на ензимите и коензимите. Също така спомага за развитието на корена. Най-често срещаният симптом при липса на сяра са слабите и недоразвити странични разклонения. Новите листа, които се появяват, са жълти на цвят, а корените и стъблата малки и недоразвити. При наличие на свръхзапесеност със сяра се наблюдава бързо стареене на самото растение. При липса на сяра се препоръчва прилагане на чиста сяра или калиев сулфат.

Бор

Недостиг на бор при доматите: симптоми и средства за контрол.

Борът е един от най-важните микроелементи. Той стимулира изграждането на клетъчната стена и образуването на цветовете. Много важно е неговото участие в деленето на клетките и опрашването. Друга важна функция на бора е транспортирането на захарите. Основните симптоми, които се наблюдават при липса на бор в растенията, са загниване на корените и загиване върха на нарастване на растението. Младите листа покафеняват и заприличват на обгорени. При липса на бор масово се наблюдава и загиване на пъпките. Понякога борът е причинител и на неравномерното узряване на плодовете. При наличие на свръхзапасеност на бор в растението се наблюдава покафеняване на върха и периферията на листата и след това загиване на самия лист. 

Желязо

Желязото също е много важен и необходим микроелемент за растителния организъм. Основната задача на този елемнент е да регулира дишането на растителната клетка, а така също и да помага при синтеза на хлорофил. Основните симптоми, които се наблюдават са появата на некротични петна по листата и тяхното обезцветяване. При младите листа се развива хлороза, при която се наблюдава пожълтяване и на жилките на листа. При плодовете се наблюдава ненаситено оцветяване. При презапасеност с желязо, листата се покриват от кафяви петна. В практиката се препоръчва използването на хелатно желязо или железен сулфат.

Мед

Медта играе важна роля в регулирането и строежа на клетъчната стена. Друго важно задължение на този елемент е участието му в растежа и делението на клетката, както и стимулиране на ензимната активност. Медта е необходима и за азотния и въглехидратния метаболизъм. Сиптом на недостиг е покафеняване на листа в близост до неговия връх. Друг признък на недостиг на мед са дребните листа покрити с некротични петна. Характерен признак е спиране на растежа на корена, тъмно зелено оцветяване на листата и като цяло слаби и не добре развити растения. При свръхзапасеност на мед в растението може да се появи хлороза вследствие на недостиг на желязо. В практиката при недостиг на мед се препоръчва приложение на калциви торове или листно приложение на мед.

Манган

Манганът стимулира ензимната активност и подпомага енергийния цикъл. Помага при производството на хлоропластите. Манганът подобрява растежа на корена и развитието на плодовете. При недостиг на манган листата се завиват и намаляват своята ширина. Младите листа пожълтяват целите, а при възрастните само жилките остват по-тъмно зелено оцветени. Ако има презапасеност, се наблюдава желязна хлороза, кафяви петна върху старите листа, неравномерно оцветяване на листната тъкан. При нужда може да се приложи манганов сулфат.

Молибден

Молибденът помага при фиксирането на азот и в редуциране абсорбирането на нитрати. Той подобрява фотосинтезата и е необходим в синтеза на протеин. Подобни симптоми се наблюдават и при зелеви култури, където например при карфиола се наблюдава издължаване и усукване на листата, а впоследствие и невъзможност да оформи глава. Също се наблюдават и трудности при опрашването. Рядко се среща презапасеност на този елемент в растенията, но при такъв случай симптомите най-често са поява на меден или желязен дефицит.

Цинк

Цинкът основно участва в синтеза на хлорофила, стимулира ензимната активност и играе съществено значение за хормоналния баланс (специално за ауксин). Симптомите, които се срещат в практиката, са издребняване и изжълтяване на младите листа. В началото има само отделни участаци, а впоследствие може да изсъхне целия лист. Друг характерен симптом са късите междувъзлия. Много рядко може да се случи презасапсяване с този елемент в растенията, но ако това се случи, симптомите обикновено наподобяват недостиг на желязо.